Επισκευή, αποκατάσταση & προστασία σκυροδέματος

Το οπλισμένο σκυρόδεμα όταν εκτίθεται σε εξωτερικούς παράγοντες όπως ατμοσφαιρική ρύπανση, υγρασία, νερό, κοντινή απόσταση από την θάλασσα κλπ προσβάλλεται από αυτούς.

Η προσβολή αυτή εισχωρεί στους πόρους του σκυροδέματος και δημιουργεί διάφορα φαινόμενα όπως η ενανθράκωση που, με την σειρά της προσβάλει τον σιδηροπλισμό. Έτσι είναι συχνό φαινόμενο να παρουσιάζονται βλάβες όπως η οξείδωση του σιδηροπλισμού, η αποτίναξη και αποφλοίωση του σκυροδέματος σε υποστυλώματα, δοκούς, πλάκες κλπ.

Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται τοπική επισκευή του σκυροδέματος με ειδικά επισκευαστικά υλικά που αναστέλλουν την διάβρωση και αποκαθιστούν την διατομή του σκυροδέματος.

Η Επιδόμος A.E. εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και με ΜΟΝΙΜΟ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, εγγυάται την άρτια εκτέλεση των τοπικών επισκευών σκυροδέματος.