Η Επιδόμος AE είναι από τις λίγες κατασκευαστικές εταιρίες που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην μελέτη και στην αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων και συγκεκριμένα στην:

  • Πραγματογνωμοσύνη των συνεπειών της πυρκαιάς σε κτιρία
  • Διερεύνηση απομένουσας αντοχής σκυροδέματος και σιδηροπλισμού
  • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων διερευνητικών εργασιών
  • Πιστοποίηση βλαβών-ζημιών από πυρκαιά
  • Βαθμονόμηση βλαβών-ζημιών
  • Μελέτη αποκατάστασης - ενισχύσεων πυρόπληκτων κτιρίων
  • Εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης – Κατασκευή