ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα - Gunite<br />
 

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα - Gunite
 

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite ή shotcrete ή sprayed concrete) είναι σκυρόδεμα υψηλής αντοχής που εφαρμόζεται με εκτόξευση με υψηλή πίεση. Περιέχει συνήθως αυξημένη περιεκτικότητα σε τσιμέντο (σε σχέση με τα έγχυτα σκυροδέματα) και αδρανή υλικά μικρής κοκκομετρικής διαβάθμισης.

Περισσότερα
Αδιατάρακτη Κοπή Μπετόν

Αδιατάρακτη Κοπή Μπετόν

Η αδιατάρακτη κοπή μπετόν είναι η τεχνική με την οποία το μπετόν κόβεται χωρίς κραδασμό-δόνηση ή σκόνη με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς να επιβαρύνεται ο υπάρχον σκελετός του κτιρίου. Η κοπή γίνεται με δίσκους που έχουν διαμάντια (διαμαντοκοπή) και νερό και προσφέρει λείες τελικές επιφάνειες.

Περισσότερα
Τοπικές Επισκευές

Τοπικές Επισκευές

Το οπλισμένο σκυρόδεμα όταν εκτίθεται σε εξωτερικούς παράγοντες όπως ατμοσφαιρική ρύπανση, υγρασία, νερό, κοντινή απόσταση από την θάλασσα κλπ προσβάλλεται από αυτούς. Η προσβολή αυτή εισχωρεί στους πόρους του σκυροδέματος και δημιουργεί διάφορα φαινόμενα όπως η ενανθράκωση που, με την σειρά της προσβάλει τον σιδηροπλισμό.

Περισσότερα
Ανθρακονήματα - Ανθρακοελάσματα FRP 

Ανθρακονήματα - Ανθρακοελάσματα FRP 

Τα ανθρακονήματα είναι σύνθετα υλικά που κατασκευάζονται από ίνες άνθρακα πολύ υψηλής αντοχής. Έχουν εφαρμογή στο χώρο των στατικών ενισχύσεων των κτιρίων γιατί αυξάνουν την καμπτική και διατμητική αντοχή των φερόντων στοιχείων. Εμφανίζονται σε 2 μορφές: τα ανθρακουφάσματα και τα ανθρακοελάσματα.
 

Περισσότερα
Ρητινενέσεις - Τσιμεντενέσεις

Ρητινενέσεις - Τσιμεντενέσεις

Οι ρητινενέσεις είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται για την αποκατάσταση των ρωγμών του οπλισμένου σκυροδέματος. Οι τσιμεντενέσεις είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται για την αποκατάσταση και ενίσχυση των φερουσών τοιχοποιιών-λιθοδομών.

Περισσότερα
Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Σκυροδέματος

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι Σκυροδέματος

Η Επιδόμος Τεχνική Α.Ε.  διαθέτει εργαστήριο αντισεισμικής αξιολόγησης κατασκευών που εκτελεί Μη Καταστροφικούς Ελέγχους (non destructive testing - NDT). 

Περισσότερα
Καταστροφικοί Έλεγχοι

Καταστροφικοί Έλεγχοι

Η Επιδόμος A.E. διαθέτει εργαστήριο αντισεισμικής αξιολόγησης κατασκευών που εκτελεί Καταστροφικούς Ελέγχους.

Περισσότερα
Έλεγχοι Δομικής Κατάστασης Κατασκευών

Έλεγχοι Δομικής Κατάστασης Κατασκευών

Η Επιδόμος A.E. διαθέτει εργαστήριο αντισεισμικής αξιολόγησης κατασκευών που εκτελούνται  Έλεγχοι Δομικής Κατάστασης Κατασκευών

Περισσότερα
Γεωτεχνικά Έργα

Γεωτεχνικά Έργα

Η Επιδόμος Α.Ε. προσφέρει ότι πιο καινοτόμο στο χώρο των γεωτεχνικών έργων

Περισσότερα
Διατηρητέα Κτίρια

Διατηρητέα Κτίρια

Η Επιδόμος Α.Ε. εκτελεί επισκευές και ενίσχυσης κτιρίων με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά ή όψεις, με ιδιαίτερη ιστορική ή χρονική περίοδο κατασκευής ή κτίρια γνωστών Ελλήνων αρχιτεκτόνων.

Περισσότερα
Πυρόπληκτα Κτίρια

Πυρόπληκτα Κτίρια

Η Επιδόμος A.E. είναι από τις λίγες κατασκευαστικές εταιρίες που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην μελέτη και στην αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων.

Περισσότερα
 Στεγανοποίηση – Υγρομόνωση

 Στεγανοποίηση – Υγρομόνωση

Η στεγανοποίηση κτιρίων, γνωστή και ως υγρομόνωση είναι μια διαδικασία η οποία έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει την εισχώρηση νερού ή υγρασίας στο εκάστοτε κτίριο.

Περισσότερα