Διατηρητέα Κτίρια

Ως διατηρητέο κτίριο χαρακτηρίζεται, με απόφασεις των Ελληνικών Αρχών (ΥΠΕΧΩΔΕ)

Ένα κτίριο με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά ή όψεις, με ιδιαίτερη ιστορική ή χρονική περίοδο κατασκευής ή κτίρια γνωστών Ελλήνων αρχιτεκτόνων.

 Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην:

  • στατική και αντισεισμική αναβάθμιση
  • στατική αναδιαρρύθμιση
  • εκσυγχρονισμό των βασικών στατικών δομικών στοιχειών
  • αρχιτεκτονικών αποκαταστάσεων
  • προσθήκης νέων δομικών στοιχειών (μεσωρόφων)
  • κατεδάφισης προσκτισμάτων και υποστέγων τους
  • ανακατασκευής μικρών τμημάτων ή ολόκληρων φορέων
  • διατήρηση, αποκατάσταση και προβολή των όψεων των διατηρητέων κτιρίων.