Επισκευές πυρόπληκτων κτιρίων

Οι περισσότερες κατασκευές που έχουν υποστεί ζημιά από πυρκαγιά μπορούν να επισκευαστούν με επιτυχία, καθώς αυτή είναι η πιο οικονομική λύση από την κατεδάφιση και την ανακατασκευή.

Η Επιδόμος A.E. είναι από τις λίγες κατασκευαστικές εταιρίες που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην μελέτη και στην αποκατάσταση πυρόπληκτων κτιρίων. και συγκεκριμένα στην:

  • Πραγματογνωμοσύνη των συνεπειών της πυρκαιάς σε κτιρία
  • Διερεύνηση απομένουσας αντοχής σκυροδέματος και σιδηροπλισμού
  • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων διερευνητικών εργασιών
  • Πιστοποίηση βλαβών-ζημιών από πυρκαιά
  • Βαθμονόμηση βλαβών-ζημιών
  • Μελέτη αποκατάστασης - ενισχύσεων πυρόπληκτων κτιρίων
  • Εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης – Κατασκευή