Ανθρακονήματα (FRP) - Χαλυβδοελάσματα - Ανθρακοελάσματα

Επισκευή και ενίσχυση κτιρίων με Ανθρακονήματα (FRP), Χαλυβδοελάσματα και Ανθρακοελάσματα Τα ανθρακονήματα είναι σύνθετα υλικά που κατασκευάζονται από ίνες άνθρακα πολύ υψηλής αντοχής.

 Έχουν εφαρμογή στο χώρο των στατικών ενισχύσεων των κτιρίων γιατί αυξάνουν την καμπτική και διατμητική αντοχή των φερόντων στοιχείων. Εμφανίζονται σε 2 μορφές: τα ανθρακουφάσματα και τα ανθρακοελάσματα.

Τα ανθρακουφάσματα είναι υφάσματα από ίνες άνθρακα τοποθετημένες στην μία ή και στις 2 διευθύνσεις ενώ τα ανθρακοελάσματα είναι ελάσματα («λωρίδες») από συμπυκνωμένες ίνες άνθρακα πολύ μικρού πάχους (1,2-1,4mm) σε διάφορα πλάτη.

Εφαρμόζονται για την ενίσχυση υποστυλωμάτων, πλακών, δοκών κλπ και επικολλώνται με την βοήθεια ειδικών εποξειδικών ρητινών σε μία, δύο ή περισσότερες στρώσεις.

Τα πλεονεκτήματα των ανθρακονημάτων είναι:

  • Εφαρμόζονται εύκολα και γρήγορα
  • Προσδίδουν υψηλές αντοχές στα ενισχυόμενα στοιχεία
  • Δεν επηρεάζουν την στατική ακαμψία του φέροντος οργανισμού

 Αντίστοιχα με τα ανθρακουφάσματα είναι και τα υαλουφάσματα (GFRP) από ίνες ιάλου και με χαμηλότερες αντοχές. 

Τα χαλυβδοελάσματα είναι ελάσματα από χάλυβα σε διάφορες διαστάσεις και πάχη και έχουν εφαρμογή στο χώρο των στατικών ενισχύσεων των κτιρίων γιατί αυξάνουν την καμπτική αντοχή πλακών, δοκών, κόμβων και υποστυλωμάτων.

Επικολλώνται με την βοήθεια ειδικών εποξειδικών ρητινών και εκτονούμενων βυσμάτων.

 Η Επιδόμος A.E. διαθέτει ΜΟΝΙΜΟ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, και εγγυάται την άρτια εκτέλεση ενισχύσεων με ανθρακονήματα και χαλυβδοελάσματα σε φέροντα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος.