Αδιατάρακτη Κοπή Μπετόν

Η εταιρεία ΕΠΙΔΟΜΟΣ Α.Ε. εκτελεί αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση του σκυροδέματος και άλλων
υλικών(τούβλο, πέτρα, βιομηχανικό δάπεδο, μάρμαρο, γρανίτη, άσφαλτο) διατηρώντας λογικές τιμές και άρτια εκτέλεση. 

Αδιατάρακτη κοπή μπετόν

Η Αδιατάρακτη Κοπή Μπετόν είναι η τεχνική με την οποία το μπετόν κόβεται χωρίς κραδασμό-δόνηση ή σκόνη με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς να επιβαρύνεται ο υπάρχον σκελετός του κτιρίου. Η κοπή γίνεται με δίσκους που έχουν διαμάντια (διαμαντοκοπή) και νερό και προσφέρει λείες τελικές επιφάνειες.

Η Αδιατάρακτη Κοπή Μπετόν διευκολύνει τις αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις, τις ανακαινίσεις, τις αλλαγές όψεων, τις μετατροπές και τις διορθώσεις κακοτεχνιών. Εξυπηρετεί επίσης τις στατικές επεμβάσεις και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.


Αναλυτικά οι προσφερόμενες μέθοδοι για αδιαταρακτη κοπη μπετον:

Διαμαντοκοπή: Αδιατάρακτη κοπή μπετόν με χρήση αδαμαντοφόρων δίσκων διαφόρων διαμέτρων.
Συρματοκοπή: Κοπή με χρήση ειδικού σύρματος.
Αρμοκοπή: Κοπή σε δάπεδα με χρήση αρμοκόφτη.
Διάτρηση: Διάνοιξη κυκλικών οπών και καρότων.
Υδραυλική καθαίρεση: Αδιατάρακτη σύνθλιψη με υδραυλικό θρυμματιστή σκυροδέματος crusher (με απουσία νερού).

Βρίσκει εφαρμογή στην καθαίρεση μπαλκονιών, ορόφων, λιθοδομών, πλακών, δοκαριών, υποστυλωμάτων και θεμελιώσεων. Σε ανοίγματα εξωτερικά (παράθυρα, πόρτες, δώματα και αίθρια) ή εσωτερικά (σκάλες, λεβητοστάσια, αποθήκες, τζάκια, καμινάδες, ασανσέρ, ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις).

Τα πλεονεκτήματα της αδιατάρακτης κοπής είναι:

  • Δεν προκαλούνται κραδασμοί και δονήσειςπου να επιβαρύνουν τον υπάρχοντα σκελετό του κτιρίου
  • Οι τελικές επιφάνειες είναι λείες
  • Μεγάλη ταχύτηταεκτέλεσης των έργων
  • Απουσία σκόνης και θορύβου