ΕΠΙΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Επιδόμος Τεχνική Α.Ε. είναι μια τεχνική εταιρία στην Αθήνα που αποτελείται από μια ομάδα μηχανικών (Πολιτικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Αρχιτεκτόνων , Χημικών), εργοδηγών και εξειδικευμένου προσωπικού που ηγείται στον τεχνικό χώρο, στο αντικείμενο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ υφισταμένων δομικών κατασκευών.

 Η Επιδόμος Τεχνική Α.Ε.  εφαρμόζει τις πιό εξελιγμένες τεχνικές, όπως εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite, shotcrete), αδιατάρακτη κοπή, ανθρακονήματα, τσιμεντενέσεις, ρητινενέσεις, χαλυβδοελάσματα με τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής.

Αποστολή μας είναι η εκτέλεση κάθε έργου με γνώμονα την τεχνική αρτιότητα,με απόλυτη φερεγγυότητα ως προς το χρόνο και το κόστος κατασκευής.

Φιλοσοφία μας είναι η συνεχής παρακολούθηση και γνώση των εξελίξεων στην επιστήμης μας, η χρήση του πιό σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού με παράλληλη συγκέντρωση εμπειριών από το εργοτάξιο.

Στόχος μας είναι να εμπνέουμε στους συνεργάτες και τους πελάτες μας τη σιγουριά της κορυφής.

Η επιχείρηση Επιδόμος Τεχνική Α.Ε.  εντάχθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Επιδόμος A.E. ξεκίνησε το 1965 ως μια ιδιωτική επιχείρηση που αναλάμβανε την κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων. Έτσι έχει ειδικευτεί στο σχεδιασμό των νέων κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα αλλά και την ανακαίνιση – διαρρύθμιση - ανακατασκευή υφισταμένων κτιρίων. Λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τους σεισμούς του 1981, 1985 και 1999, η εταιρεία ανέπτυξε εξειδικευμένη τεχνογνωσία για τη στατική μελέτη της ενίσχυσης υφιστάμενων κτιρίων.

Ταυτόχρονα αναπτύσσει μια ομάδα άριστα καταρτισμένων και έμπειρων μηχανικών, επί τόπου εκπαιδευτών και των εργαζομένων και αναλαμβάνει κατασκευαστικά έργα για την ενίσχυση, την επισκευή, την προστασία των υφιστάμενων δομών.


Το 1997 η εταιρεία υιοθετεί τον εμπορικό τίτλο "Επιδόμος" με το οποίο διαφημίζεται ευρέως στον ελληνικό τεχνικό κόσμο. Σήμερα έχει μετατραπεί σε "Επιδόμος Τεχνική A.E.

Η Επιδόμος έχει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία συνεργασίας με ιδιώτες, τεχνικές-κατασκευαστικές και εμπορικές εταιρίες, μηχανικούς που την εμπιστεύθηκαν αναθέτοντας τα έργα τους. Έχει αποδείξει με την τεχνογνωσία και εμπειρία της, την αποτελεσματικότητα της για πολύ μεγάλης κλίμακας και υψηλού επιπέδου προδιαγραφών έργα (είτε μελέτη είτε κατασκευή) σε βιομηχανικά κτίρια, γραφεία, αποθήκες, κατοικίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, πισίνες, παραδοσιακά και ανακαινισμένα κτίρια, εμπορικά κέντρα, μουσεία, μνημεία, μοναστήρια, εκκλησίες κλπ.

Ωστόσο, η δύναμη της εταιρίας μας βρίσκεται στο δυναμικό του μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού μας, το οποίο είναι μαζί από τις πρώτες ημέρες της ίδρυσής της.
 
Η Εταιρία απέκτησε επίσης πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 από τον φορέα ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
 
Η εταιρεία έχει ως έδρα τη Λυκόβρυση Αττικής στην έξοδο no9 της Αττικής οδού. Διαθέτει γραφεία 220 m2 σε δύο ορόφους πλήρως εξοπλισμένα, καθώς και αποθήκες συνολικού εμβαδού 500 m2.

Αποστολή & Στόχος

Αποστολή & Στόχος

Αποστολή μας είναι η εκτέλεση κάθε έργου με γνώμονα την τεχνική αρτιότητα,με απόλυτη φερεγγυότητα ως προς το χρόνο και το κόστος κατασκευής. Στόχος μας είναι να εμπνέουμε στους συνεργάτες και τους πελάτες μας τη σιγουριά της κορυφής.

Φιλοσοφία

Φιλοσοφία

Φιλοσοφία μας είναι η συνεχής παρακολούθηση και γνώση των εξελίξεων στην επιστήμη μας, η χρήσητουπιό σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού με παράλληλη συγκέντρωση εμπειριών από το εργοτάξιο.

Πελάτες